ספרים

איש עומד מאחורי אישה יושבת

Book cover

פרוזה 2

1992

עריכה: מנחם פרי

הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה