הפקות

חפץ

מחזה בשתי מערכות

 רע לי, רע לי מאוד, הלב דופק בכוח ולא נותן לי מנוחה, אני מזיע כל הזמן. הייתי ברצון מתקמט לי עכשיו והופך לכדורון ומתגלגל מתחת לארון. מה שמפריע לי באמת זה עמוד-השדרה שלי. כביכול לטובתי, מחזיק את הגוף, אבל בעצם מוקיע את הראש ברבים, לא נותן להתקמט, להיות כדורון, היהיהי, כדורון. אני פונה אל עמוד-השדרה: תן לראש שלי להישמט, תן לי ליפול ולהתגלגל, תן, לי, היהי, למטה, היהי. הוא לא יתן, אויב שלי, ממש אויב. אני סוחב אתי אויב בתוך הגוף שלי.

בכורה: 1972
בימוי: עודד קוטלר
תיאטרון: התיאטרון העירוני חיפה
מספר הדמויות: 8
נושאים: זוגיות, יצרים, מין, משפחה

בהשתתפות: נתן מייזלר - טיגלך; מרים גבריאלי - כלמנסע; ליאורה ריבלין - פוגרא; אילן תורן - ורשביאק; אמנון מסקין - חפץ; מרדכי בן-זאב - אדש ברדש; הלן קופילביץ' - חנה צ'ארליץ'; גדליה בסר - שוקרא.

מתוך תוכניית ההצגה:

"ויכוח" // חנוך לוין
בערב התנהל ויכוח: המת מה? חש ומש, חש ולא מש, מש ולא חש, או לא חש ולא מש? זה אמר כך וזה אמר כך. אחד גמע תה והזיע ואמר חש ולא מש. שני לגם בעיניים נוגות ואמר מש ולא חש. שלישי ערה גמיעות גדולות ומתונות ואמר לא מש ולא חש. רביעי שיאמר גם חש וגם מש לא היה, וחבל, כי אז היו מתמצות כל האפשרויות. לשלישי היה הכי טוב, אמר את הצפוי ובמתינות. השני עורר הכי הרבה רוגז: איך זה מש? ראית מת מש? והוא תקע עיניים נוגות והתעקש: מש. התעקש סתם. בכלל, דיברו סתם, לאיש לא היו אסמכתאות לכולם, דיברו כדי לדבר, זה אמר וזה אמר, המוות נראה רחוק ועיוני, והיה תה. אחר כך השתרר שקט. קודם דיברו, כעת ישנו ונחרו.


הפקות נוספות

היצירה תורגמה לשפות: פולנית, צרפתית

2011 הוצאת תיאטרל éditions Théâtrales, צרפת

2015 הוצאת ADIT, פולין