כתבים

שחמט

לאן הלך ילדי, ילדי הטוב לאן?

חייל שחור מכה חייל לבן.

לא יחזור אבי, אבי לא יחזור.

חייל לבן מכה חייל שחור.

בכי בחדרים ובגנים שתיקה;

המלך משחק עם המלכה.

 

ילדי שוב לא יקום, לעולמים יישן.

חייל שחור מכה חייל לבן.

אבי בחשיכה ולא יראה עוד אור.

חייל לבן מכה חייל שחור.

בכי בחדרים ובגנים שתיקה;

המלך משחק עם המלכה.

 

ילדי שבחיקי, עכשיו הוא בענן.

חייל שחור מכה חייל לבן.

אבי בחום ליבו, עכשיו ליבו בקור.

חייל לבן מכה חייל שחור.

בכי בחדרים ובגנים שתיקה;

המלך משחק עם המלכה.

 

לאן הלך ילדי, ילדי הטוב לאן?

נפלו חייל שחור, חייל לבן.

לא יחזור אבי, אבי לא יחזור.

ואין חייל לבן ואין שחור.

בכי בחדרים ובגנים שתיקה;

על לוח ריק רק מלך ומלכה.