כתבים

את ואני והמלחמה הבאה

כשאנחנו מטיילים, אז אנחנו שלושה -

את ואני והמלחמה הבאה.

כשאנחנו ישנים, אז אנחנו שלושה -

את ואני והמלחמה הבאה.

 

את ואני והמלחמה הבאה,

והמלחמה הבאה עלינו לטובה.

את ואני והמלחמה הבאה,

שתמציא מנוחה נכונה.

 

כשאנחנו מחייכים ברגע אהבה,

מחייכת איתנו המלחמה הבאה.

כשאנחנו מחכים בחדר הלידה,

מחכה איתנו המלחמה הבאה.

 

את ואני והמלחמה הבאה,

והמלחמה הבאה עלינו לטובה.

את ואני והמלחמה הבאה,

שתמציא מנוחה נכונה.

 

כשדופקים על הדלת, אז אנחנו שלושה -

את ואני והמלחמה הבאה.

וכשזה כבר נגמר, שוב אנחנו שלושה -

המלחמה הבאה, את והתמונה.

 

את ואני והמלחמה הבאה,

והמלחמה הבאה עלינו לטובה.

את ואני והמלחמה הבאה,

שתמציא מנוחה נכונה.