כתבים

כי גם במלחמה צודקת

להילחם, פשוט מפני שאין מוצא אחר,

זה לא עושה לי את המוות למושך יותר.

ועוד דבר ברור: אם לא אחיה אני,

אז אף אחד לא יעשה זאת בשבילי.

 

כי גם במלחמה צודקת

חֶלְקָה אחת יֶשְנָה לַמֵת

והחיים צודקים בין כה וכה;

בבית מחכים לי שאבוא.

 

צודק או לא, אם מישהו מפסיד - זה רק אתה;

ראשי הממשלות יוצאים בלי אף שריטה.

כשנגמר הכל, הם שסופדים לעם;

אני רוצה לחיות ולהספיד אותם.

 

כי גם במלחמה צודקת

חֶלְקָה אחת יֶשְנָה לַמֵת

והחיים צודקים בין כה וכה;

בבית מחכים לי שאבוא.

 

חייל שמת, כבר לא כל-כך איכפת לו מי צודק,

ומי שחי, חוזר הרי הביתה וצוחק.

האלמנה בוכה, למת אין אשליות:

רק מי שחי יראה חיים עם אלמנות.

 

כי גם במלחמה צודקת

חֶלְקָה אחת יֶשְנָה לַמֵת

והחיים צודקים בין כה וכה;

בבית מחכים לי שאבוא.