כתבים

שישה מרובעים

שיר ההרוג המפוזר

ידי הימנית במזרח והשמאלית בסוף מערב,
עיני נישאו אל ההרים, ליבי נהפך עליו.
עוף השמים מוליך עכשיו את מיתרי קולי,
אוזנֵי אינן שומעות מה ששותק פי.

 

שיר הגידם

אשתי היקרה, איבדתי את שתי ידי,
לעולם לא אוכל לרכוס את מכנסַי.
את שדייך הלבנים לא אוכל עוד ללטף;
האם תסתפקי בראש ובכתף?

 

שיר החיגר

רגלי היקרה, אנו נפרדים לתמיד.
אני חוזר הביתה, את נשארת בחזית.
אצבעות בתי שדגדגוני בעקב
מחפשות מקום סמוך יותר ללב.

 

שיר המנצח למנוצח

הירח מעליך ומעלַי,
אבל ראשך בגובה נעלַי.
את הפרחים שיעלו מגופך
אקטוף אני, ולא בשבילך.

 

שיר השבוי

בין חיי למותי עומד איש עם רובה,
ברצותו אחיה וברצותו לא אחיה.
בתוך רובהו שישה כדורים,
תמונת נערה בכיסו האחורי.

 

שיר אחרית הימים

וגר טוראי ראשון עם רב-סמל,
ורב-סמל ירבץ עם רמטכ״ל,
ונער קטון מכסה את הגופות,
נאום ה' צבאות.