כתבים

האלמנה רובינזון

[האלמנה רובינזון מארחת בביתה את גרדה ושְלֶזְוויג קוּק.]

רובינזון אולי תשתו קפה?

שלזוויג בְּרָצ...

גרדה תודה רבה, גברת רובינזון, אבל אנחנו כרגע שתינו. [מעיפה מבט חמור בשלזוויג].

שלזוויג [לוחש] גרדה, אני צמא!

גרדה [לוחשת] שלזוויג, תפסיק, היא באבל!

שלזוויג [לוחש] כבר עברו חמש שנים!

גרדה [לוחשת] תהיה בשקט, אתה לא מבין בזה שום דבר! [בקול רם, לרובינזון] כן, ככה זה. [מנענעת ראשה ברחמים. פאוזה ארוכה מאוד]

שלזוויג [שומע אווירון עובר, מנסה לפתוח בשיחה] אווירון.

רובינזון [מחייכת] כן, אווירון.

גרדה [לוחשת] שלזוויג, איך אתה מעז! אתה יודע שזה מזכיר לה!

שלזוויג [לוחש] הוא היה טייס?

גרדה [לוחשת] אמרתי לך להפסיק להתחכם! [בקול רם, לרובינזון] כן, ככה זה.

[ממשיכה לנענע בראשה. פאוזה]

רובינזון אז אולי בכל זאת תשתו משהו?

גרדה לא, תודה.

[תוקעת לשלזוויג מרפק בצלע]

שלזוויג [בקול חלוש] לא, תודה. בעצם אולי...

[גרדה נועצת בו מבט חד, הוא משתתק. פאוזה ארוכה. מנסה לפתוח בשיחה] נו, עוד שבוע פסח.

רובינזון [מחייכת] כן, פסח.

גרדה [לוחשת] שלזוויג, מה איתך! אתה יודע שזה מזכיר לה!

שלזוויג [לוחש] גם פסח?

גרדה [לוחשת] שמו היה פסח!

שלזוויג [לרובינזון] סליחה, גברת רובינזון.

רובינזון על מה?

שלזוויג על...

[פוגש במבטה של גרדה] סתם. סליחה סתם.

גרדה שלזוויג הוא איש עדין, הוא אוהב לבקש סליחה מאנשים. [פאוזה ארוכה]

רובינזון סיפרתי לכם שאני מתחתנת בעוד חודש?

[גרדה ושלזוויג קמים]

שלזוויג מזל טוב, גברת רובינזון!

גרדה [לוחשת] איזה מזל טוב על ראשך, שלזוויג?! היא באבל!

שלזוויג [לוחש] היא אמרה שהיא מתחתנת!

גרדה [לרובינזון] את ודאי עושה את זה מסיבות כלכליות.

רובינזון לא, אני פשוט זקוקה לבעל.

גרדה אָה. [פאוזה] אז את ודאי עושה את זה בשביל הילדים.

רובינזון לא, בשבילי.

[גרדה ושלזוויג יושבים. פאוזה] אתם תבואו לחתונה, לא?

שלזוויג [נפחד] תודה, אבל אנחנו כרגע שתינו.

גרדה [מוחה דמעה] נבוא, נבוא, ודאי שנבוא! כבוד אחרון!