כתבים

הבן חוזר הביתה משדה הקרב

[קריין ופנטומימה]

קריין הבן חוזר הביתה משדה הקרב.

[הבן נכנס הביתה. האם והאב פורשים זרועותיהם אליו. האם מחבקת אותו]

האם מחבקת את הבן.

[האב, כמעט נוגע בכתפו של הבן, מוליך אותו אל הכיסא, הבן יושב]

הבן יושב על הכיסא.

[מבטים]

האב מביט בבן.

[פאוזה]

האם מביטה בבן.

[פאוזה]

הבן מביט באם.

[פאוזה]

הבן מביט באב.

[פאוזה]

האם מביטה באב.

[פאוזה]

האב מביט באם.

[פאוזה]

האב והאם והבן החוזר משדה הקרב מביטים זה בזה.

[פאוזה. הבן כובש פניו בידיו]

וכך הם יושבים ומסתכלים זה בזה, שמחים ומאושרים, עד עצם היום הזה.