כתבים

ובבוקר נפלא

ובבוקר נפלא לה-לה-לה לה-לה-לה

שוב נבכה על מותם תה-תה-תם,

ובבוקר נפלא לה-לה-לה לה-לה-לה

ובבוקר נפלא שוב נבכה על מותם,

אמא על בן וכלה על חתן,

הַי-די-לִי בּי-די-בּי בּי-די-בָּם.

 

ויהיו ציפורים פי-רי-רים פי-רי-רים

ופרחים על קברם טה-רה-רם,

ויהיו ציפורים פי-רי-רים פי-רי-רים

ויהיו ציפורים ופרחים על קברם

ונשים בשחור יתעלפו פה ושם,

הַי-די-לִי בּי-די-בּי בּי-די-בָּם.

 

ואחר-כך נלך לי-לי-לך לי-לי-לך

ונשאיר אותם שם בה-דה-בם,

ואחר-כך נלך לי-לי-לך לי-לי-לך

ואחר-כך נלך ונשאיר אותם שם,

כי לבד מבלים המתים את מותם,

הַי-די-לִי בּי-די-בּי בּי-די-בָּם.

 

ובבוקר נפלא לה-לה-לה לה-לה-לה

שוב נבכה על מותם תה-תה-תם,

ובבוקר נפלא לה-לה-לה לה-לה-לה

ובבוקר נפלא שוב נבכה על מותם

וכמו לא למדנו דבר מעולם,

הַי-די-לִי בּי-די-בּי בּי-די-בָּם.