כתבים

עזבתי עולם יקר

עזבתי עולם יקר,

ירדתי לקבר קר,

ואיפה את, ואיפה

השקע של ראשינו בכר?