כתבים

השוטר

[איש עובר על פני שוטר]

שוטר [קורא אחריו בנימוס] אדוני.

איש [עוצר, פונה אליו, בנימוס] אדוני.

שוטר אדוני לא עבר באור אדום?

איש [בנימוס] ואדוני שוטר?

שוטר אני שוטר.

איש [סוקר אותו רגע] אפשר לראות תעודת שוטר של אדוני?

שוטר בבקשה.

[מוציא מכיסו תעודת שוטר ומושיט לאיש]

איש [מעיין בתעודה] אדוני שוטר תנועה?

שוטר שוטר תנועה.

איש שוטר תנועה נשוי?

שוטר נשוי.

איש אפשר לראות בבקשה תעודת זהות?

שוטר בבקשה.

[מוציא מכיסו תעודת זהות ומושיט לאיש]

איש [מעיין בתעודה] אדוני בן 28?

שוטר 28.

איש צבע עיניים חום?

שוטר חום בהחלט.

איש רשיון לרכב?

שוטר ג׳ 3.

איש אפשר לראות?

שוטר בבקשה.

[מוציא מכיסו רשיון ומראה לאיש. האיש מעיין עמוקות. דממה מתוחה. השוטר חושש]

משהו לא בסדר?

איש אדוני נפגע בתאונה?

שוטר נדרסתי.

איש צלקות?

שוטר אחת.

איש אחת?

שוטר אחת בהחלט.

איש אפשר לראות בבקשה אישור רפואי?

שוטר בבקשה.

[מוציא מכיסו אישור רפואי ומראה לאיש. האיש מעיין באישור, בוחן פעם נוספת את השוטר מכף רגלו ועד ראשו ומחזיר לו את הניירות]

איש הניירות בסדר.

שוטר אני יכול ללכת?

איש [חושב רגע] בסדר.

[הבעת הקלה על פניו של השוטר]

אבל להבא תשים לב.

שוטר תודה אדוני.

[האיש הולך לדרכו. השוטר נשאר עומד במקומו, מרים יד ומגרד את ראשו כאילו נזכר במשהו]