כתבים

ישיבת הממשלה

ראש הממשלה אני פותחת את ישיבת הממשלה השבועית. הנני להזכירכם שאני ראש הממשלה. ותחילה אשא נאום אל שכנינו הערבים. [נואמת] רבותי, ניסיתי וניסיתי ואני לא יכולה למצוא בעצמי שום פגם. 71 שנה אני בודקת את עצמי ואני מגלה בי צדק כזה שאלוהים ישמור. וכל יום זה מפתיע אותי מחדש. צודקת, צודקת, צודקת, ושוב צודקת. אני אומרת לעצמי: "אל תצדקי יום אחד, הרי בן-אדם זה רק בן-אדם, מותר לו לטעות פעם, זה טבעי, זה נורמאלי". אבל לא! אני קמה בבוקר ו-הופס! - אני שוב צודקת. ולמחרת אני קמה בבוקר ו-הופס! - אני שוב צודקת. הופס! - וצודקת, הופס! - וצודקת. פעם נמנמתי קצת בצהריים, אמרתי לעצמי: אולי אעשה שטות מתוך נמנום? אז עשיתי שטות מתוך נמנום? מצאתם לכם מי שיעשה שטות מתוך נמנום! לא נולדתי לעשות שטות, פשוט לא נולדתי לעשות שטות. אגב, אני ראש הממשלה ואתם לא, ואני במקומכם הייתי סובלת מזה. תודה. [יושבת]

שר הדואר מותר לי להעיר משהו?

ראש הממשלה לא, אתה בסך-הכל שר הדואר, אתה בן-אדם צדדי ומקופח ואתה יושב כאן בחסד.

שר הדואר אני יודע. רציתי לברר אם אני גם ראוי ללעג.

ראש הממשלה בהחלט.

שר הדואר תודה רבה.

ראש הממשלה שר החוץ יישא נאום אל האומות המאוחדות.

שר החוץ [קם] אומות מאוחדות נכבדות, נתבקשתי להביא בפניכם את קווי היסוד המדיניים של ממשלת ישראל. ממשלת ישראל החליטה כי החלטת מועצת הביטחון מנובמבר 67' לא...

[ראש הממשלה משרבבת ידה בין רגליו ותופסת לו בביצים, הוא נאלם דום, היא מרפה והוא ממשיך]

ממשלת ישראל החליטה כי נושא השטחים הכבושים... [כנ"ל]

ממשלת ישראל החליטה כי גורל הפליטים הערביים הוא... [כנ"ל, אך היא מרפה מייד. הוא מנסה להערים עליה ולגמור את המשפט] גורל הפליטים הערביים הוא בעיה הומאנית אשר אפשר...

[כנ"ל]

אפשר בהחלט...

[ידה של ראש הממשלה פורצת בין רגליו קדימה ומפסיקה את דבריו בתנועת אצבע מאיימת]

לא נותר לי אלא לסיים במבטא אוקספורד,: [שר החוץ לעבר אזור ההתרחשות שבין רגליו] לונג ליב דה קינג! [יושב]

ראש הממשלה תודה. ועכשיו שר הדואר. [שר הדואר מתבייש] שר הדואר!

כולם [במחיאות כפיים קצובות] שר הדויאר! שר הדויאר!

שר הדואר [מנתר ממקומו] הלו? הלו?? שר הדואר מדבר! מה זה קטן, אדום ולפעמים עומד? אוטו דואר. [מצטחק] איזה מספר אני - קוקו לגמרי. הלו? הלו? שר הדואר מדבר.

ראש הממשלה שר התחבורה יישא נאום לאומות העולם.

שר התחבורה [קם] רבותי, אני רוצה תחילה לומר מלה אחת לאומות העולם. מיהם אומות העולם? מה זה העולם? [הוא משמיע תרועת נפיחה בפיו, מניע ידיו בביטול, ובלי משים נתפס לכך וממשיך לבטא בעוצמה גוברת והולכת את שאט-נפשו בתנועות וקולות גסים, מגיע לסיפוקו ומתיישב]

ראש הממשלה תודה רבה לך.

שר התחבורה ועוד לא אמרתי את הכל. [קם, משמיע עוד תרועת נפיחה ויושב]

ראש הממשלה תודה רבה. שר הביטחון, שקפץ לפני שעה קלה בהליקופטר מעיסוקיו הבטחוניים, יסכם את ישיבת הממשלה בנאום לאומה.

שר הביטחון [שר את "הבטחה"]