כתבים

הבטחה

אני מבטיח לכם דם ודמעות,

ומלה שלי זו מלה,

ואם אני מבטיח לכם דם ודמעות,

אז כולם יודעים שזה דם ודמעות,

שלא לדבר על זיעה.

 

עוד מעט יהיה לכם רע מאוד,

ומלה שלי זו מלה,

ואם אני אומר שיהיה רע מאוד,

אז תהיו בטוחים שיהיה רע מאוד,

ואולי אף גרוע מרע.

 

ללא שמץ תקווה תמשיכו לחיות,

ומלה שלי זו מלה,

ואם אני אומר שתמשיכו לחיות,

אז כמה באמת ימשיכו לחיות,

אך אל תשאלו בשביל מה.