כתבים

עשרת הדיברות

ובבוקר אביב בהיר ונחמד

קמנו כולנו כאיש אחד,

אנשי-חיל רעננים,

טובי-קומה ועזי-פנים,

קמנו ועלינו אל הר סיני,

שבו קיבלנו את דבר ה',

עלינו גאים בזמר ושיר

את דבר ה' להחזיר.

 

מסקנה ראשונה מצורכי הביטחון

זרקנו לשמים את הדיבר הראשון,

אחריו זרקנו את הדיבר השני,

גם הוא עקב המצב הבטחוני,

אחרי השני, השלישי בתור,

מעשה מובן של מדינה במצור,

ואשר כולל באופן טבעי

בחבילה אחת את הדיבר הרביעי,

הדיבר הרביעי - והחמישי איתו,

כי הבא להורגך - השכם להורגו,

ומטעם דומה של מלחמת הקיום

נזרק גם השישי זריקת חירום,

והיה זה לכן הכרחי ומוצדק

שהדיבר השביעי גם הוא נזרק,

אחריו השמיני ועימו התשיעי

שניהם מסיבות של מוראל קרבי,

וכדי לסיים במספר זוגי

צירפנו גם את הדיבר העשירי.

ובבוקר אביב בהיר ונחמד

חזרנו כולנו כאיש אחד,

אנשי-חיל רעננים,

טובי-קומה ועזי-פנים,

גוונו זקוף, כתפינו קלות,

נושמים אוויר מלוא הריאות

אפשר לחיות!