כתבים

צ'מבלולו

[חולדה וזאב נכנסים שלובי-זרוע ופוגשים בצ'מבלולו הבא מן הכיוון הנגדי]

זאב [בשמחה מוגזמת] שלום צ'מבלולו.

צ'מבלולו שלום זאב.

זאב חולדה, זהו צ'מבלולו, את זוכרת אותו?

חולדה איזו שאלה אם אני זוכרת את צ'מבלולו, בטח שאני זוכרת את צ'מבלולו.

צ'מבלולו זאב ואני היינו יחד במלחמה.

זאב אני הייתי קצין וצ'מבלולו היה טבח.

צ'מבלולו היינו כמו אחים.

חולדה בטח שכמו אחים, צ'מבלולו, אחד אח קצין ואחד אח טבח.

זאב ומה שלומך, צ'מבלולו?

צ'מבלולו תודה, כמו שהיה, ככה, לא כל-כך...

זאב רע מאוד, מה?

צ'מבלולו [מנסה לגחך] כן, רע מאוד.

זאב שלומנו, לעומת זאת, מצוין, חוץ מהדאגה למצב הבטחתי, כמובן.

חולדה זאב מהנדס ואבי קבלן.

צ'מבלולו ואני לפעמים מלצר, לפעמים סנדלר ולפעמים שום-דבר.

זאב [חביב] בקיצור, זה לא זה.

צ'מבלו-לו [מנסה לגחך] לא, לא בדיוק זה.

זאב אתה לא יודע בערב מה תאכל בבוקר.

צ'מבלולו כן.

זאב אנחנו, לעומת זאת, יודעים יפה מאוד מה נאכל בבוקר, בצהרים ובערב.

חולדה ואם אנחנו לא יודעים מה נאכל, אז לא נאכל? נאכל, נאכל, המקרר מתפקע והמסעדות פתוחות.

זאב נכון מאוד. ומה שלום אשתך, צ'מבלולו?

צ'מבלולו ככה... קצת...

זאב שבורה.

צ'מבלולו לגמרי.

חולדה ככה זה, כששבורים אז שבורים. ומה שלום הילדים?

צ'מבלולו הילדים לא...

זאב לא מפותחים.

צ'מבלולו עוד לא.

זאב גם לא יתפתחו. משום דבר לא מתפתח שום דבר, זה חוק טבע. אגב, מה שלום האנגינה פֶּקטוֹריס של אביך?

צ'מבלולו תודה, האנגינה מתפתחת.

חולדה משהו בכל זאת מתפתח אצלכם. ומה שלום הטרשת של אמך?

צ'מבלולו תודה, אמי מ­...

חולדה מתה.

צ'מבלולו ...מאושפזת.

חולדה עניין של זמן מזה לזה.

צ'מבלולו ככה אומרים הרופאים. ומה שלומכם אתם?

חולדה אמרנו לך שזאב מהנדס ואבי קבלן.

זאב לנו טוב, אין מה לדבר.

חולדה ומה שלומך אתה, צ'מבלולו?

צ'מבלולו תודה, מושכים.

חולדה לקבר.

צ'מבלולו למה, יש לי עוד שלושים-ארבעים שנה.

זאב של ייאוש.

חולדה באמת, מה שלום הייאוש?

זאב מה שלום מפח-הנפש?

חולדה מה שלום הרגשת חוסר-האונים?

צ'מבלולו תודה, זה כל-כך יפה מצידכם שאתם...

זאב אחים או לא אחים?

צ'מבלולו ואיך אצלכם?

חולדה כמה פעמים צריך לחזור ולהגיד לך שזאב מהנדס ואבי קבלן? קבלן!!

צ'מבלולו סליחה, ואולי היתה לכם לפחות שפעת?

זאב שום דבר. כשלמישהו טוב, אז טוב לו עד הסוף!

חולדה בלי שום חוכמות!

זאב אז זהו, צ'מבלולו, היה נעים לפגוש. להתראות.

חולדה ואם אתה מרגיש פעם ממש רע, אז תקפוץ, באמת, למה שלא תקפוץ פעם?

צ'מבלולו איפה אתם גרים?

חולדה התכוונתי מהגג.