כתבים

הראיון

[מראיין, עם מיקרופון בידו, מראיין חבורת נוער ישראלית]

מראיין [לגידי]  שִמְךָ?

גידי גידי.

מראיין גידי, אולי אתה מוכן לומר לנו כיצד אתה רואה את עמדתנו באזור מבחינת יחסינו עם הערבים?

גידי האמת היא שאני חושב ש... בכל אופן... אני לא חושב ש... אני לא יודע, אבל, זו דעתי, על כל פנים... זאת אומרת, אני חושב שאם נניח, נניח, אני לא יודע בדיוק, אבל אם נניח... בכל אופן, אני לא יודע... דעתי היא, על כל פנים ש... בסדר.

מראיין זה מעניין, אולי אתה יכול להסביר את עצמך.

גידי אין לי הסברים נוספים, אני גם לא רואה מה יש פה להסביר כל-כך הרבה, אם אנחנו אומרים ש... אז צריך א...

מראיין כן. [לדובה] שְמֵךְ?

דובה שמי דובה ואני חושבת שגידי צודק בהחלט, זו דעתי על כל פנים... זאת אומרת, גם לי ישנה ההרגשה ש.... אני לא יודעת אבל ישנה אצלי ההרגשה, אולי אני טועה, בכל אופן, אני לא חושבת שלא קיימת אצלנו ההרגשה, וזו דעתי על כל פנים, ואני לא חושבת... זאת אומרת, הזמן, אני לא יודעת, אבל הזמן, ואני לא רואה שום סיבה, זאת אומרת, כל סיבה שהיא, אני לא יודעת, אולי... אבל אני לא חושבת ש... ככה שאני חושבת מה שגידי חושב.

מראיין נימוקים נוספים?

דובה אני לא יודעת, אולי... אני חושבת שלמשל... טוב, ברור ש... זאת אומרת, כן.

מראיין [בציפייה] כן?

דובה [מאשרת את דבריה] כן.

מראיין [מאשר את תשובתה] כן.

דובה [עונה לו] אני חושבת שכן.

מראיין ["נעבור הלאה"] כן.

דובה [זכות המלה האחרונה] כן.

מראיין [לנמרודה] שְמֵךְ.

נמרודה שמי נמרודה.

מראיין בבקשה, נמרודה.

נמרודה שמי נמרודה וקודם כל אני מזדהה בהחלט עם דבריהם של גידי ודובה.

מראיין לתוך המיקרופון בבקשה.

נמרודה [מתקרבת למיקרופון] שמי נמרודה.

מראיין כן.

נמרודה שמי נמרודה וקודם כל אני רוצה להגיד שאני מזדהה בהחלט עם דבריהם של גידי ודובה. אני לא חושבת שאפשר... זאת אומרת, אפשר, אבל אני לא חושבת שאפשר... זו דעתי, על כל פנים... זאת אומרת, אני לא יודעת, אבל דובה הזכירה, ובצדק גמור אני חושבת, את הזמן... ואני באמת חושבת שהזמן... זאת אומרת... הזמן עובר, זו דעתי על כל פנים... הזמן עובר, זו דעתי על כל פנים... ועל כל פנים זו דעתי על כל פנים... זאת אומרת... אני לא יודעת, אבל יש לי הרושם, ואני לא חושבת שיש למישהו הזכות המוסרית לבוא ולומר לנו שלא... שלא בסדר... זאת אומרת, אני לא יודעת, בכל אופן שמי נמרודה ואני מזדהה בהחלט עם דבריהם של גידי ודובה, זו דעתי על כל פנים.

מראיין כן, אז אני מבין ששמך נמרודה.

נמרודה שמי נמרודה, שמי נמרודה.

מראיין תודה, נמרודה. [לחומי] שִמְךָ?

חומי חומי.

מראיין מה דעתך, חומי?

חומי קודם כל אני רוצה להגיד שאני מזדהה לחלוטין עם דעתם של גידי, דובה ונמרודה. אני חושב שבהחלט בסדר.

מראיין מה הנימוקים שלך?

חומי אותם נימוקים. בייחוד הזמן ו... אולי התפוחים.

מראיין תפוחים? [חומי שותק] תפוחים? [חומי שותק] למה אתה מתכוון ב"תפוחים"? [חומי שותק] חומי, אולי תסביר לנו למה אתה מתכוון ב"תפוחים"? [חומי שותק]

דובה חומי אוהב להתבטא בקיצור נמרץ, הוא לא אוהב לפרש את עצמו, הוא נותן לאחרים לפרש אותו, דור דור והפרשנות שלו.

מראיין אני מבין. גידי, אתה והחברים שלך דיברתם על כך ש... בסדר. אולי אתה מוכן לתאר לנו את ההרגשה הזאת של "בסדר"?

גידי קצת קשה לתאר, זאת אומרת, לתאר במלים... זה פשוט... אני לא יודע... אתה פשוט מרגיש ש...

[פאוזה]

מראיין מרגיש מה?

גידי מרגיש מין... אני לא יודע... באמת קשה במלים... מין...

[ופתאום הוא אינו יכול להבליג והוא צוהל צהלת סוס מול המראיין]

נמרודה אני רוצה להגיד שאני מזדהה בהחלט עם דבריו של גידי. שמי נמרודה.