כתבים

אנשי בסדר

בלילה בלילה, באין רואה,

לאור ירח חיוור,

יוצאים אנשי בסדר לגן

לתקוע נודות כחלחלים של סיפוק עצמי

לגביעי הפרחים.

 

אנחנו אנשי בסדר,

אנשי בסדר גמור,

דור הולך ודור בא

ואנו עומדים לעולם.

 

אנחנו אנשי בסדר,

אנשי בסדר גמור,

אצבע בתחת ושיר בגרון

כי טוב מסריח וחם.

 

בעלות השחר, בטרם אור,

מופיע מלאך קטן,

קופץ חיש חיש מאיש לאיש,

מקיש במקל ארוך על כל הביצים

ברכת בוקר טוב.

 

אנחנו אנשי בסדר...

 

אינני יודע את שם המלאך

ומהו רוחב כנפיו,

אבל יודע אני היטב היטב

לתקוע נודות כחלחלים של סיפוק עצמי

לגביעי הפרחים.

 

אנחנו אנשי בסדר...