כתבים

הוראות ביטחון בשטחים הכבושים

מושל ברוכים הבאים בבית המושל הצבאי של בית ג'רג'ור.

הוראות ביטחון:

עובר אדם ברחוב ומעיף מבטים עצבניים לצדדיו ולאחוריו - ייחשד כמחבל ערבי.

עובר אדם ברחוב ומביט קדימה בנחת - ייחשד כמחבל ערבי קר-רוח.

עובר אדם ברחוב ומביט השמימה - ייחשד כמחבל ערבי דתי.

עובר אדם ברחוב ומבטו מושפל - ייחשד כמחבל ערבי ביישן.

עובר אדם ברחוב ועיניו עצומות - ייחשד כמחבל ערבי מנומנם.

לא עובר אדם ברחוב - ייחשד כמחבל ערבי חולה.

כל החשודים המנויים לעיל ייעצרו. במקרה של נסיון הימלטות, תיירה יריית אזהרה באוויר. הגופה תועבר למכון הפאתולוגי.