כתבים

ידידות

מנחה ובעוד על תור מבקשי הויזות יורדת שקיעה עגומה,

בתוך בניין השגרירות חוגגים ראשי האומה.

[שר החוץ נושא נאום ברכה בפני שגריר ארצות-הברית]

שר החוץ כבוד שגריר ארצות-הברית, גבירותי ורבותי, לרגל חג עצמאותכם נתבקשתי, אני שר החוץ, להביא את ברכת ממשלתי אל האומה הגדולה והנהדרת, מנהיגת העולם החופשי, ידידתנו ובעלת בריתנו...

שגריר ידידתנו.

שר החוץ סליחה?

שגריר ידידתנו, לא בעלת בריתנו. ידידתנו בלבד.

שר החוץ ידידתנו, כמובן. ידידתנו הטובה. ידידתנו הגדולה. נרים כוסית לשלומה וכוחה של הידידות ההולכת ומתהדקת בין שתי המדינות, ברית אחים...

שגריר ידידות.

שר החוץ ידידות, ועוד איזו ידידות! אבל גם קצת בעלת ברי...

שגריר לא, רק ידידות.

שר החוץ ברית לא רשמית...

שגריר ידידות.

שר החוץ ידידות נצחית.

שגריר ידידות.

שר החוץ אבל לבבית.

שגריר לבבית.

שר החוץ ברית בין הלבבות.

שגריר ידידות!

שר החוץ בסדר, ידידות, בסדר. זה מה שאמרתי: ידידות. רבותי, יש ידידות, ויש ידידות. יש ידידות עם ברי...

שגריר ידידות! ידידות, אני אומר לך!

שר החוץ בסדר! אל תצעק! לא הלכתי להגיד ברית, הלכתי להגיד בריטניה! יש ידידות עם בריטניה, ויש ידידות עם אמריקה, ובדברנו על ידידות עם אמריקה, אל נשכח שאנו עומדים בפני ברית...

שגריר הנה אתה אומר ברית!

שר החוץ ברית-המועצות אני אומר! ברית-המועצות! כי אם תקום עלינו ברית-המועצות לכלותנו, האם לא תחוש אמריקה בצורך להפוך את הידידות לברית אחים...

שגריר ידי...

שר החוץ ...דות, ידידות, ידידות, ידידות! [פתאום על ברכיו, דמעות בעיניו] תן מאתיים מיליון.

שגריר מהי!

שר החוץ מאתיים מיליון. תן! אין! תן! תן ואני לא מטריד אותך יותר הערב עם ברית...

שגריר אדוני שר החוץ, אנחנו פה במסיבה...

שר החוץ אני יודע. מסיבה. נשף. עצמאות. יין. לב פתוח, נדיב. תן. נחנקים. תן. זרוק על הרצפה. אקח כמו כלב. על הברכיים. זרוק באוויר. אתפוס בין הרגליים. זונה. תן.

שגריר אדוני שר החוץ...

שר החוץ ואל תקרא לי שר. קרא לי שרה. שרה'לה. שרה'לה היתומה. שחדלה המשרתת. קח את שרה'לה המשרתת איתך לאמריקה, אה? אני אעזוב הכל. לאמריקה. משרת. הנה, אני כבר לבוש כמו חדרן. קח. חינם. קח.

[מתייפח לרגלי השגריר, השגריר טופח על שכמו להרגיעו. שר החוץ קם, ממשיך בקול מתחנן]

אבל אם רוסיה תקום... [הוא מפסיק ותולה עיניו בשגריר] אם רוסיה תקום...

שגריר  [קם ממקומו ושר]

אם רוסיה תקום, הו אם רוסיה תקום

ותשמיד את כולכם עד אחד,

תמצאו אותנו עומדים, כמו תמיד,

עם זר פרחים מן הצד.

 

ואנחנו נזיל דמעה, כמובן,

ונחוש סוף סוף ברית אחים,

יהא ליבכם שקט ובטוח, אנחנו טובים בפרחים. [יוצא]