כתבים

שיר הפלגה עליז

מנחה ערב חג העצמאות המאתיים ושישה של ארצות-הברית,

בפתח הקונסוליה תור מבקשי הויזות - ארוך מתמיד.

שיר הפלגה עליז!

[העומדים בתור שרים]

הנה טובעת ספינתנו,

הֵי הוֹפּ, ההגה איננו.

ההגה איננו. הולכים ושוקעים;

אמריקה, אנחנו באים!

סחוטים ורטובים כהוגן,

הֵי הוֹפּ, נקרע גם העוגן.

נקרע גם העוגן, הולכים ושוקעים;

אמריקה, אנחנו באים!

המים כבר בגובה הרגל,

הֵי הוֹפּ, נפל גם הדגל.

נפל גם הדגל, הולכים ושוקעים;

אמריקה, אנחנו באים!

שקעה הספינה, אין כבר כלום,

הפה במים עושה פְּלוּם-פְּלוּם.

הפה במים, הולכים ושוקעים;

אמריקה, אנחנו באים!

הפה במים, שוקעים בים;

America, here we come!