כתבים

מרובעים בבית-הקברות

הרוח לפנות ערב מסיעה עלים לאט
מארבע שבע שתיים שש חמש אחת
לתשע שבע שש אחת שלוש ארבע
וממנו והלאה, לאורך כל השורה.

 

טוראי ראשון, טוראי שני, טוראי שלישי,
טוראי רביעי, טוראי חמישי, טוראי שישי.
כמו שהבטחנו: בבוא העת
עוד ניפגש במקום שקט.

 

חמש אחת ארבע שתיים שש שמונה
אשר חיבק אותך בערב רחוק ויפה,
כמו שהבטיח לך, עכשיו הוא מחכה
בחמש אחת ארבע שתיים שש שמונה.

 

טוראי ראשון, טוראי שני, טוראי שלישי,
טוראי רביעי, טוראי חמישי, טוראי שישי.
כמו שהבטחנו: בבוא העת
עוד ניפגש במקום שקט.

 

שתיים שלוש חמש אפס שבע אחת
נפל על משמרתו, השאיר אשה ובת.
הבת גדלה בינתיים, גם היא כבר נשואה
לתשע ארבע שש אחת אחת ארבע.

 

טוראי ראשון, טוראי שני, טוראי שלישי,
טוראי רביעי, טוראי חמישי, טוראי שישי.
כמו שהבטחנו: בבוא העת
עוד ניפגש במקום שקט.