כתבים

בצער לא רב, ביגון לא קודר

אני זוכרת אותך, זוכרת היטב,

בצער לא רב, ביגון לא קודר,

וככל שהזמן מוסיף וחולף,

הצער לא רב, היגון לא קודר.

 

אני חושבת עליך ואינני בוכה,

הצער לא רב, היגון לא קודר,

חיי מתרחקים מחייך שלך,

בצער לא רב ויגון לא קודר.

בצער לא רב, ביגון לא קודר,

כי הזמן את העצב ליד המתים קובר.

 

סלח לי אם אינני מאוד עצובה,

הצער לא רב, היגון לא קודר,

עלי להתכונן לעצב הבא,

בצער לא רב, ביגון לא קודר.

 

אני שוכחת אותך, שוכחת היטב,

בצער לא רב, ביגון לא קודר,

וככל שהזמן מוסיף וחולף,

הצער לא רב, היגון לא קודר.

בצער לא רב, ביגון לא קודר,

כי הזמן את העצב ליד המתים קובר.