כתבים

שיחות שלום במזרח התיכון - סיבוב שני: גו הגדול וחבורתו בבית-קפה

[גונאר, ריאד ואבן יושבים בבית-קפה]

ריאד כל משא-ומתן על שלום מותנה בנסיגה מוקדמת מכל השטחים הכבושים.

אבן לא נוכל להחליט על גורל השטחים אלא במשא-ומתן.

גונאר נזמין קפה?

ריאד [לאבן] לא ניגש לשום משא-ומתן לפני נסיגה טוטאלית מהשטחים.

אבן צריך להבהיר בדיוק לאיזה שטחים הכוונה וזה ייעשה רק במשא-ומתן.

גונאר אתם לא רוצים קפה?

ריאד [מצביע על אבן] המנצח מזמין.

גונאר [לאבן] מה שנכון נכון. המנצח מזמין. [קורא החוצה] שלוש פעמים קפה ועגל בתנור!

אבן עגל בתחת שלך!

גונאר [נכלם] אל תקללי, אמא.

אבן כשאני מזמינה זה עגל וכשהוא מזמין אז אנחנו צמחונים!

גונאר אבל אתם ניצחתם.

ריאד [בשקט] בקרב, לא במלחמה.

אבן הוא יסכים למשא-ומתן - יהיה עגל.

גונאר תסכים למשא-ומתן, ריאד.

ריאד תסכים בתחת שלך!

גונאר [נכלם] אל תקלל, ריאד. בסך-הכל הכוונה שלי היא שנאכל היום עגל בתנור.

ריאד [גאה] אני מוכן לרדת לעוף אבל לא לוותר על העקרונות!

גונאר [קורא החוצה] שלוש פעמים קפה ועוף בתנור!

אבן עוף בתחת שלך!

גונאר [נכלם] אל תקללי, אמא, מדובר בעוף קטן ובלי תוספות.

אבן אמרתי קפה, אז קפה.

גונאר [מאוכזב] בלי עוגה?

אבן עוגה בת...

גונאר בתחת שלי, אני יודע. [לעצמו] תפסו תחת ולא יעזבו אותו.

ריאד אני רוצה להזכיר שבשבוע שעבר הזמנתי עוגה עם הקפה.

גונאר [לאבן] הוא הזמין עוגה.

אבן [לגונאר] בתחת תגיד לו.

גונאר [לריאד] בתחת.

ריאד אני מזהיר אותך, גו.

גונאר זה היא אמרה לי להגיד.

ריאד שתגיד לתחת שלי תגיד לה.

גונאר [לאבן] שתגידי לתחת שלו.

אבן הוא ועוד שניים כמוהו בתחת שלי תגיד לו.

גונאר [לריאד] אתה ועוד שניים כמוך בתחת שלה.

ריאד היא עם התחת שלה ואיתך ביחד בתחת שלי!

גונאר למה אתה מכניס גם אותי?!

ריאד למה בתחת שלי! [כלפי אבן] והיא עם העגל שלה בתחת שלי

[בלהט הריב מתחילים לדבר זה אל זה]

אבן עם הקפה-בלי-סוכר שלו בתחת שלי!

ריאד עם התחת הגדול שלה בתחת שלי!

אבן עם התחת הגדול שלי בתחת הקטן שלו בתחת שלי!

ריאד עם התחת הקטן שלי בתחת הגדול...

גונאר [נעלב ששכחו אותו, שורק במשרוקית] רגע, ומה איתי?