כתבים

טנגו דם ואש

דם ואש ודם ואש ודם ואש ודם,
מקולנוע מוגרבי ועד לשפת הים,
מקולנוע מוגרבי רק דם ואש ודם,
דם ואש ודם ואש ועד לשפת הים.

 

דם ואש ודם ואש ודם ואש ודם,
אוטובוס מספר ארבע ממריא ונעלם,
באופרה צועק זמר, צועק גם האולם
בדם ואש ודם ואש ודם ואש ודם.

 

דם ואש ודם ואש ודם ואש ודם,
בין רגלי זונות עולה עשן שחור וחם,
הלקוחות בלהבות, הסרסורים פחם,
ודם ואש ודם ואש ודם ואש ודם.

 

דם ואש ודם ואש ודם ואש ודם,
מת תירס חם, מת אבטיח, מת כל העולם,
מקולנוע מוגרבי ועד לשפת הים
דם אדום כאש ואש לוהטת כמו דם.

 

דם ואש ודם ואש ודם ואש ודם
מקולנוע מוגרבי ועד לשפת הים,
אונייה עם ארובה נוסעת לה אי-שם,
והותירה פה אותי בדם ואש ודם.