כתבים

שיחות שלום במזרח התיכון - סיבוב ראשון: שיחת גישוש

גונאר [מכריז] חמישה סיבובי שיחות בין מחמוד ריאד -

[ריאד מרים ידיו בניצחון]

לבין אמא אבן, בתיווכו ובשיפוטו של גונאר יארינג המכונה גוּ הגדול! [קד קידה]

סיבוב ראשון - שיחת גישוש! [לריאד ואבן] אפשר להתחיל.

[פאוזה ארוכה]

אבן אולי אנחנו יכולים להתחיל ישר מהסיבוב השני?

גונאר מצטער, לפי התקנון מוכרחים שיחת גישוש.

ריאד [לגונאר] שתשמור טוב על התקנון.

גונאר אתה רואה שאני בסדר. [פאוזה] אתם יכולים להתחיל. [פאוזה]

אבן אולי אפשר פשוט לדחות את שיחת הגישוש עד אחרי השיחה השלישית או הרביעית?

גונאר התקנון. [לריאד] אתה רואה שאני בסדר.

ריאד תשמור, תשמור. [פאוזה]

גונאר אני יכול לזרוק לכם פתיחה אם אתם רוצים.

אבן אני מוכנה לקבל.

גונאר [חושב רגע]  16.

אבן [לריאד] אני אומרת 16.

[שניהם זורקים את המספרים שלהם לאט ובערמומיות של שחקני פוקר]

ריאד 17.

אבן אה?

ריאד 17.

אבן [מסתכלת על גונאר. הוא נותן לה להציץ בפנקסו] 18.

ריאד 19.

[ריאד וגונאר מצפים במתיחות לתגובתה של אבן]

אבן 20.

[היא מצפה במתיחות לתגובתו של ריאד]

ריאד 21.

אבן פַּארוֹל.

גונאר פַּרלֶווּ פרַנסֶה?

ריאד וַנְס זֶר ווֹס אֶ ויזַרְד. 40.

גונאר [שורק] יש לנו עוד שעה שיחה, אז מה אתה קופץ ל-40?! [לאבן] את רואה שאני בסדר.

ריאד [כועס] בעניין ירושלים אני מוכרח להגיד שלא נסכים... [גונאר שורק] 26.

אבן 27.

ריאד 28.

אבן 29.

ריאד 30.

אבן 31.

ריאד 32.

גונאר יופי, הכל הולך יופי.

אבן 33.

ריאד 34.

אבן 35.

ריאד 36.

אבן 37.

ריאד 38. [לגונאר] איכפת לך להחליף אותי לכמה דקות? אני מוכרח לצאת. [קם ויוצא במהירות]

אבן 39.

גונאר 40.

אבן 41.

גונאר 42.

אבן 43. איכפת לך להחליף גם אותי?

גונאר התקנון...

אבן אני כבר חוזרת. [יוצאת]

גונאר [בטון רדום] 44... 45... 46... 47... 48... [מסתכל לצדדים לראות אם אף אחד אינו מבחין שהוא מרמה, ומפטיר במהירות] 1456... 1457... 1458... 1459... יופי, הכל הולך יופי... 2000! [שורק] סוף שיחת גישוש!