כתבים

המלחמה האחרונה

פעם גם אנו אמרנו:
עוד מלחמה אחת.
עוד מלחמה אחת, אמרנו,
רק מלחמה אחת.
היתה מלחמה אחת,
היתה מלחמה שנייה;
עוד מלחמה אחת, אמרנו,
רק מלחמה אחת.

 

המלחמה האחרונה, המלחמה האחרונה,
מפני שכבר לא יכולים:
אז עוד מלחמה אחרונה בהחלט,
ומי שימות בה - יידע למה מת,
ומי שיחיה בה - יחיה כבר לעד,
אז עוד מלחמה אחת בלבד.

 

פעם גם אנו אמרנו:
עוד מלחמה אחת.
ואז נוכל כבר לחיות, אמרנו,
יש עוד הרבה לעשות.
יש עוד הרבה לעשות
מלבד מלחמות אחרונות;
עוד מלחמה אחת, אמרנו,
רק מלחמה אחת.

 

המלחמה האחרונה, המלחמה האחרונה,
מפני שכבר לא יכולים:
אז עוד מלחמה אחרונה בהחלט,
ומי שימות בה - יידע למה מת,
ומי שיחיה בה - יחיה כבר לעד,
אז עוד מלחמה אחת בלבד.

 

פעם גם אנו אמרנו:
עוד מלחמה אחת.
היום אנחנו יודעים לבטח:
לא מלחמה אחת.
לא מלחמה אחת
וגם לא שתי מלחמות;
היום אנחנו יודעים לבטח,
אין מלחמה אחרונה.

 

המלחמה האחרונה, המלחמה האחרונה,
מפני שכבר לא יכולים:
אז עוד מלחמה אחרונה בהחלט,
ומי שימות בה - יידע למה מת,
ומי שיחיה בה - יחיה כבר לעד,
אז עוד מלחמה אחת בלבד.