כתבים

חיים, וחיים מורכבים

עיוור אני עיוור. אני נראה ולא רואה.

אשה אני נורמלית. אני רואה ונראית.

קוסם אני קוסם. אני רואה ואינו נראה.

קול אני נשמה של מת. אני לא רואה ולא נראה.

עיוור אני משתין. אני לא רואה את שלי, ומתענג על ההשתנה גרידא.

אשה אני משתינה. אני רואה את שלי ואת שלו, ומתענגת גם על ההשתנה גרידא, וגם על המחשבה שהוא לא רואה את שלי, ולא רואֶה שאני רואָה את שלו.

קוסם אני משתין. אני רואה את שלי ואת שלה ואת שלו, ומתענג גם על ההשתנה גרידא, גם על המחשבה שהם לא רואים את שלי, ולא רואים שאני רואה את שלהם, ונם על המחשבה שהיא מתענגת על המחשבה שהוא לא רואֶה את שלה ושהיא רואה את שלו מבלי שהוא רואֶה שהיא רואָה, ולא רואָה שאני רואֶה שהיא רואָה.

קול אני לא בעסק.

עיוור נהניתי הנאה גשמית. אני מקווה להשתין לנצח, וחבל שפעם לא אהיה.

אשה נהניתי גם הנאה גשמית וגם הנאה מחשבתית. אני מקווה להשתין ולראות עיוורים משתינים לנצח, וחבל שפעם לא אהיה.

קוסם נהניתי, גם הנאה גשמית, גם הנאה מחשבתית, וגם עוד הנאה מחשבתית. אני מקווה להשתין ולראות נשים משתינות רואות עיוורים משתינים לנצח, וחבל שפעם לא אחיה.

קול ואני, כזכור, כבר אינני.