הפקות

Winter Funeral

Warsaw, Poland

Ceremonie zimowe

Translation: Agnieszka Olek

Director: Adam Sajnuk

Stage and costumes: Katarzyna Adamczyk

Music: Michał Lamża

Cast

Izabela Dąbrowska

Justyna Kowalska

Rafał Rutkowski

Maciej Wierzbicki

Adam Krawczuk

Anna Moskal

Henry Simon