הפקות

Thrill My Heart (WZRUSZ MOJE SERCE)

Warsaw, Poland

WZRUSZ MOJE SERCE

By: Hanoch Levin
Translation: Michael Handelzalc
Director: Artur Tyszkiewicz
Set design and costumes: Justyna Elminowska
Music: Jacek Grudzień, Piotr Maślanka
Light: Karolina Gebska
Stage movement: Ilona Molka
Director assistant: Magdalena Sowinska

 

Cast

Lalalala | Jako-taka    JULIA KIJOWSKA

Pszoniak    GRZEGORZ DAMIĘCKI

Sędzia Lamka    ŁUKASZ SIMLAT

Charuz Farduchi    JANUSZ ŁAGODZIŃSKI

Tatarela | Nazim Bej | Łabędzie    JAN WIETESKA

Barbaspasquas | Lupac Bobic | Łabędzie    PAWEŁ GASZTOLD-WIERZBICKI

Hadzi Nodza | Łabędzie    JAKUB PRUSKI

Tickets