הפקות

The Labour of Life (Udręka życia)

Tarnów, Poland

Udręka życia

Translation: Agnieszka Olek
Director: Eva Rysová
Set design and costumes:  Justyna Elminowska
Light: Karolina Gębska
Music:  Marcin Oleś
Accordion: Marcin Oleś

Stage manager/prompt: Iza Smużny
Director's assistant: Iza Smużny

 

Cast

Jona Popoch: Niko Niakas 
Lewiwa, his wife: Karina Krzywicka 
Gunkiel, friend: Paweł Tchórzelski

 

Photo by Wojtek Szabelski

Tickets