כתבים

עם מותי, מותו של ילד

עם מותי, מותו של ילד,

יפרחו מראשי המחשבות האלה:

שני כפתורים, סירה באגם,

ממתק וכובע וכדור פלא,

מחשבות סתם, זוטות של ילד,

שֶחָיוּ, ועימן עוד הרבה כאלה,

יפרחו אי-שם בשמי התכלת,

עם מותי, מותו של ילד.