כתבים

היא ישנה עמוק

היא ישֵנה עמוק,

בלי חלומות.

לפני שנתיים נרדמה,

מאז לא קמה עוד.

ולמה לה?

פטורה מפחד,

ממיסים ומכאב.

וחיוכה, שָקט-שקט,

עם השנים

הולך ומתרחב.