כתבים

שמרי עלי ואהבי אותי

שמרי עלי ואֶהֱבי אותי,

שמרי על גופתי,

איש לא נתן שתזדהם בחול,

וכשנפלתי, מעפר אמי הקימה

ורחצה אותי, אבל היא מתה,

ועכשיו קשה לי, את רואה,

אני גוסס יתום, רפה

מלהושיט לך את ידי,

רועד סביבך כמו האוויר הריק:

שמרי עלי ואהבי אותי.