כתבים

הנערה עם הרבה ימים

ואחרי שניפרד יהיה גשם

ויהיה לי מר.

ואני אשב לבד, ואהרהר,

ואקרא ספר.

אחר-כך תהיה לי אהבה אחרת,

אינני יודעת מתי,

אבל ודאי שתהיה.

 

כי עוד יש לי ימים, והרבה.

 

עוד הרבה ימים אמות.

עוד מותר לי כאילו

לרצות לא לחיות,

ולבזבז את ימי כמו אשפה.

הכל אצלי עוד חמוד.

 

כי עוד יש לי ימים, והרבה.

 

ואליכם, ששפתיכם דקות

ומלבינות ממצוקה,

אביט בשפתיים מלאות,

פשוקות מעט, ואשתאה.

 

כי עוד יש לי ימים והרבה.