כתבים

שלום, בֵּית עולם

שלום, בֵּית עולם,

נשים רקובות, ידידים שקטים,

חושך מצרים, תולעת בתחת,

אבק נעלם.