כתבים

אבל אמרי: היכן היית?

אבל אמרי: היכן היית?

לא שמת לב איך הזמן עובר?

לא ידעת שיום אחד

ייתם גם העתיד?

שיום אחד עינינו תְאַבֵּדנה

את זוהרן ואת בְּרָקָן,

שהראשית התרחקה

ומתקרבת האחרית?

 

אבל אמרי: היכן היית?

בזרועותיו של מי להט מצחך

ועל כתפו של מי בכית?

איך לא זכרנו שנמות בסוף,

ואת אושרנו המועט מלכתחילה

הזמן ממעיט?

 

מר לי בלב כשאני חושב

על כל הרגעים שהחמצנו.

גם אם תהיי שלי עכשיו,

לא אחדל להתאבל

על כל הזמן שלא היית.

 

אבל אמרי: היכן היית?1998-08-15