כתבים

מרוּמֶה, רוחש רימה

מרוּמֶה, רוחש רימה,

אני שוכב באדמה;

באמבטיה, ערומה,

מזדקרת לה פיטמה.