כתבים

הרהור טורד את מנוחתי

הרהור טורד את מנוחתי,

מה יהיה לאחר מותי:

כמה זמן תימק גופתי,

ואיך ובידיו של מי יימעך

התחת של אהובתי.