כתבים

מיומנה של נערה עיוורת

יום רביעי

יצאה בבוקר לרחוב. חושך מוחלט. נתקלה באבן ונפלה. נפצעה באף. מישהו צחק. הלכה לקופת - חולים. נתקלה במדרגת הכניסה. נפלה וקיבלה פצע נוסף באף. שני אנשים צחקו. נחבשה באף. יצאה מקופת - חולים, נפלה ממדרגת הכניסה ונפצעה שוב באף. שני האנשים שצחקו קודם, צחקו שוב. חזרה פנימה כדי לחבוש את האף. נתקלה במדרגת הכניסה ונפלה. קיבלה פצע במרפק. שני האנשים שצחקו פעמיים, צחקו פעם שלישית. נחבשה פעם שניה באף ופעם ראשונה במרפק. יצאה מקופת - חולים ונזהרה שלא ליפול ממדרגת הכניסה.

הגיעה הביתה והלכה למיטה לנוח. בדרך למיטה נתקלה בכיסא ונפלה. נפצעה בכף - ידה. הלכה לקופת - חולים לחבוש את כף - ידה. נתקלה במדרגת הכניסה לקופת - חולים ונפלה. נפצעה שוב באף ובמרפק. שני האנשים שצחקו שלוש פעמים, צחקו פעם רביעית. נחבשה פעם שלישית באף, פעם שניה במרפק ופעם ראשונה בכף - ידה. יצאה מקופת - חולים ונזהרה לא ליפול ממדרגת הכניסה.

חזרה הביתה. הלכה למיטה לנוח ונזהרה לא להיתקל בכיסא. קמה מהמיטה לשים מים לקפה ונתקלה בכיסא. נפלה ונפצעה בירך, בכף - היד, במרפק ובאף. צלעה לקופת - חולים. נזהרה לא להיתקל במדרגת הכניסה. לא נתקלה. שמחה מאוד ונתקלה בקיר. שני האנשים שצחקו ארבע פעמים, צחקו פעם חמישית. נחבשה פעם רביעית באף, פעם שלישית במרפק, פעם שניה בכף - היד ופעם ראשונה בירך. יצאה מקופת - חולים. נזהרה לא ליפול ממדרגת הכניסה.

חזרה הביתה. הלכה למיטה לנוח. נזהרה לא להיתקל בכיסא. קמה לפתוח את דלת המקרר והתכופפה, אך פתחה בטעות את החלון. נפלה למטה על ארגז משאית נוסעת. המשאית נסעה חמישה ימים ללא הפסקה בחושך מוחלט. ביום הששי נעצרה המשאית. קמה כדי לרדת. נתקלה במעקה המשאית ונפלה למטה. שני אנשים צחקו. אחד מילמל משהו בצרפתית. הבינה שהגיעה לפאריס. הידד, פאריס, היא פותחת דף חדש!