כתבים

צ'ופק ואפצ'יק קובעים פגישה

[צ'ופק ואפצ'יק נפגשים במכולת]

צ'ופק אפצ'יק, מזמן לא נפגשנו. נקבע לכוס קפה?

אפצ'יק בחפץ לב. מתי נוח לך?

צ'ופק מתי שתרצה.

אפצ'יק תגיד אתה.

צ'ופק לי לא איכפת, תגיד אתה.

אפצ'יק גם לי לא איכפת.

צ'ופק אתה יודע מה, אתה תגיד יום, אני אגיד שעה, אתה תגיד איפה.

אפצ'יק אני אומר יום שני.

צ'ופק אני אומר שש.

אפצ'יק אני אומר אצלך.

צ'ופק אני אומר קבענו... למה לא.

אפצ'יק אני אומר שלום.

צ'ופק אני אומר גם.

[יוצאים, איש לדרכו]