כתבים

כתובות על מצבות

"אדם זה עושה עכשיו -

מה שעשה כל חייו."

--

"כאן נח מי

שאשתו לא נחה

עד שסוף סוף

ראתה אותו ככה."

--

"כאן נח אדם

שהרופאים ציוו עליו לנוח

והוא עושה כמצוותם."

--

"כאן נחים בעל ואשה;

הוא מת מוות טבעי,

אבל למה היא?"

--

"כאן נח אדם

שלא שקט עד שנדם."