Productions

Krum (Крум)

Kiev, Ukraine

Крум

 

Theatre: Ivan Franko Theatre,  Kiev, Ukraine  

Translator: Marian Belenky 

Director: David Petrosyan

Music, Light: David Petrosyan

Set designer: Andriy Alexandrovich-Dochevsky

Costume designer: Natalia Rudyuk

Video engineer: Alexander Rozhkov

Light: Andrey Kononenko, Alexey Sparrow

 

Cast

Ostap Stupka 

Polina Lazova 

Olena Khokhlatkina

Vasyl Basha

Serhiy Kalantai  

Lyudmila Smorodina

Larysa Rusnak

Inna Kapinos

Natalia Yaroshenko  

Andriy Romaniy

Volodymyr Nikolayenko

Iryna Dvoryanyn

Natalia Korpan

Daria Legeida

Svetlana Kosolapova

Oleksiy Petukhov

Oleksandr Loginov

Oleh Stalchuk

Oleksandr Yarema  

Vladimir Zbarazsky  

Tickets