הפקות

Jakobi and Leidental

Warsaw, Poland

Translation: Michał Sobelman  
Director: Marcin Hycnar

Music: Czesław Mozil, Filip Kuncewicz

Stage: Julia Skrzynecka

 

Cast

JACEK BRACIAK

KATARZYNA HERMAN

MICHAŁ SITARSKI