הפקות

Rubber Merchants (HANDLARZE GUMEK)

Warsaw, Poland

HANDLARZE GUMEK

Translation: Agnieszka Olek

Director: Adam Sajnuk

Scenography: Katarzyna Adamczyk

Music:  Michał Lamża

Vocal instruction: Anna Serafińska

Choreography: Jarosław Staniek

 

Cast

Bella Berlow - Katarzyna Dąbrowska

Yohanan Tsingerbai - Borys Szyc

Shmuel Sproll - Grzegorz Małecki

Tickets