כתבים

התעמלות בוקר

כפוף ראשך ואל תרים אותו יותר,

תן לזרועותיך הכבדות ליפול,

שים ידיך על ליבך שכבר עומד להישבר.

 

רד לאט ושכב פרקדן על עפרך, פ

לוט את האוויר ואל תנשום שנית,

תן לעצמותיך להגיע אל המנוחה.

 

אז רוץ לקראת סופך

בריא ורענן:

ידיים שלב, שלוש ארבע,

עיניים עצום, שלוש ארבע,

והופ, הופ, הופ, הופ... ודי!

 

שים ידך הימנית על הסנטר

והמוח הקטן על הארוך,

שכב לך בשקט והנח להם להתקרר.

 

משוך גווך למטה, אל האדמה,

גע במצחך בעשבים קטנים,

אל תסמוך ידיך לצדדים כי אין לך על מה.

 

אז רוץ לקראת סופך...

 

כפוף ראשך ואל תרים אותו יותר,

תן לזרועותיך הכבדות ליפול,

שים ידיך על ליבך שכבר עומד להישבר.

 

אז רוץ לקראת סופך...