ספרים

מה איכפת לציפור

Book cover

מערכונים ופזמונים 1

1987

עריכה: יהודה מלצר, מולי מלצר, מנחם פרי

הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה

תוכן העניינים: