כתבים

השיר על אדון קולומבוס הנועז וסיר ניוטון החכם

(פזמון א-להיברכט על בעיית העצירות)

 

אדון קולומבוס, איש נועז,

ערך לו מסעות,

נסע, נסע, נסע, נסע,

ומה היה הסוד של קולומבוס?

- הוא קם כל בוקר ותיכף עשה.

 

ששת ימים

עשה גם אלוהים,

ושוורץ, שהוא בשר ודם,

מלא יושב - מלא גם קם.

רחם עלינו, אלוהים!

 

סיר אייזיק ניוטון, איש חכם,

ערך לו נסיונות,

ניסה, ניסה, ניסה, ניסה,

ומה היה הסוד של סיר ניוטון?

- הוא עשה מה שקולומבוס עשה.

 

ששת ימים

עשה גם אלוהים,

ושוורץ, שהוא בשר ודם,

מלא יושב - מלא גם קם.

רחם עלינו, אלוהים!