כתבים

הרוקח

[בית-מרקחת, רוקחת. נכנס לקוח]

 

לקוח רוקחת, רוקחת, איפה הרוקח?

רוקחת שלום, אדוני, מה אתה רוצה?

לקוח רוקחת, רוקחת, אני רוצה את הרוקח!

רוקחת הרוקח הלך לבית-כיסא.

 

לקוח רוקחת, רוקחת, קראי לרוקח!

רוקחת אם זה קנדונים, אל תתבייש.

לקוח רוקחת, רוקחת, אני רוצה את הרוקח!

רוקחת אתה מעדיף משומן או יבש?

 

לקוח רוקחת, רוקחת, קראי לרוקח!

רוקחת חפיסה של שלוש או חפיסה של חמש?

לקוח רוקחת, רוקחת, אני רוצה את הרוקח!

רוקחת אני מקבלת בין ארבע לשש.

 

לקוח רוקחת, רוקחת, קראי לרוקח!

רוקחת אני גרה לבדי בבית קטון.

לקוח רוקחת, רוקחת, אני רוצה את הרוקח!

רוקחת ואני גם אשה עם הרבה ניסיון.

 

לקוח רוקחת, רוקחת, קראי לרוקח!

רוקחת עזוב את הרוקח, נסה אותי.

לקוח רוקחת, רוקחת, אני רוצה את הרוקח!

רוקחת אני ארקח לך דבש טבעי.

 

לקוח רוקחת, רוקחת, איפה הרוקח?

רוקחת פתח חנות ותפסיק להתווכח!...

[מורידה בבת-אחת את מכנסיו. הרוקח מתפרץ פנימה, מכנסיו משולשלים]

רוקח מי זה צועק פה "רוקח! רוקח!"?

לקוח זה אני, נכנסתי להגיד רק חג שמח.