כתבים

בגין משוחח עם רפול על הפיצוץ האחרון בביירות

[צלצול טלפון בבית בגין. הוא מרים את השפופרת]

בגין הלו?

רפול נשר שחור על גג אדום.

בגין מה? מי מדבר?

רפול זה ראש ברזל?

בגין טעות -

רפול [צועק] הלו, אל תסגור, זה רפול על הקו!

בגין איזה רפול?

רפול הרמטכ"ל.

בגין איזה?

רפול הנגר. מהג'וקים. שמע...

בגין את מי אתה רוצה?

רפול מי מדבר?

בגין את מי אתה רוצה?

רפול תן לי את בגין.

בגין מדבר. את מי אתה רוצה?

רפול אותך. אני מחכה לך כפי שקבענו.

בגין טוב. [מניח את השפופרת. צלצול. הוא מרים את השפופרת] הלו?

רפול לא קבעת איפה ניפגש.

בגין מי מדבר?

רפול רפול.

בגין גם אתה רפול?

רפול זה אותו רפול.

בגין אז מה אתה מטלפן שוב?

רפול לא קבענו איפה ניפגש.

בגין אתה בטוח?

רפול כן.

בגין בסדר, אז איפה?

רפול שיהיה אצלי.

בגין טוב. [מניח את השפופרת. צלצול. הוא מרים את השפופרת] הלו?

רפול אתה זוכר איפה אני גר, כן?

בגין כן. מי מדבר?

רפול רפול.

בגין אה, רפול, שלום רפול, מה נשמע? למה לא שומעים ממך?

רפול רק הרגע דיברנו.

בגין ברצינות?! תראה איזה עולם קטן!

רפול אני מחכה לך.

בגין אני בא. [מניח את השפופרת. צלצול. הוא מרים את השפופרת] הלו?

רפול שכחתי להגיד לך שאני לא מדבר מהבית.

בגין לא? מה קרה?

רפול זהו שבגלל זה אני מטלפן. נשר שחור על גג אדום.

בגין מה? מי מדבר?