כתבים

רס''ר מוסה

(בנוסח הלהקות הצבאיות מאז)

 

[רס"ר וטבח עומדים בשני קצות הבמה]

רס"ר [לקהל] אני רס"ר מוסה. יש לי שפם כזה! אתמול שמתי לקצין האפסנאות נעץ בתחת והוא לא הרגיש. התפוצצנו מצחוק. יהיה טוב!

טבח [לקהל] אני אלברט הטבח. אין לי שפם. אתמול ירקתי למרק של החבריה. הם אכלו ולא הרגישו. התפוצצנו מצחוק. יהיה טוב!

[נכנסת ציפי בצעדי פקידה ומגיעה למרכז הבמה]

ציפי [לקהל] אני ציפי, הפקידה של המג"ד, אני חברה של סמל גבי. אין לי שפם, זאת אומרת, לא גדול. יהיה טוב!

רס"ר [שואג] טר"ש ציפי, מה את עושה כאן?!

ציפי מתייקת.

טבח [לקהל] אתמול הרס"ר שאל את ציפי מה היא עושה כאן. היא ענתה לו שהיא מתייקת. הוא לא הבין. התפוצצנו מצחוק. אחר-כך עלינו למגרש המסדרים המחורבן.

רס"ר [לקהל] אתמול שאלתי את ציפי מה היא עושה כאן. היא ענתה לי שהיא מתייקת. היא לא הבינה. התפוצצנו מצחוק. אחר-כך הלכנו לחדר-האוכל המחורבן.

ציפי [לקהל] אתמול הרס"ר שאל אותי מה אני עושה כאן. עניתי לו שאני מתייקת. הוא לא הבין. התפוצצנו מצחוק. אחר-כך חזרתי למשרד המחורבן והמג"ד ניסה לשים עלי את היד המחורבנת שלו.

רס"ר [שואג] 555666 רב"ט אלברט!

טבח כן המפקד!

רס"ר אתמול ירקת לתוך המרק שלנו!

טבח אני לא ירקתי.

רס"ר אתה בטוח?

טבח כן המפקד!

רס"ר [שואג] עשר שנים אתה יורק למרק שלנו! מי הרשה לך להפסיק?!

טבח חשבתי שיותר טוב להשתין, המפקד.

רס"ר אתה השתנת למרק שלנו?

טבח כן המפקד!

רס"ר על זה לא חשבתי. אפשר לסמוך על מלה שלך?

טבח כן המפקד!

רס"ר בסדר. העיקר שתרחץ ידיים אחרי שאתה עושה את זה!

טבח כן המפקד!

רס"ר אני מקווה שאפשר לסמוך עליך. במה אתה מאמין, רב"ט אלברט?

טבח באלוהים.

רס"ר באלוהים מה?

טבח באלוהים המפקד!

רס"ר באלוהים המפקד מה?

טבח באלוהים המפקד, המפקד!

רס"ר ככה יותר טוב. את מי אתה מעריך יותר, רב"ט אלברט, את אלוהים או אותי?

טבח אותך, המפקד!

רס"ר למה?

טבח שניכם רוצים שנלך עם כובע, אבל מלה שלך זה מלה, המפקד!

רס"ר בטח שאצלי מלה זה מלה! אני לא אלוהים! אצלי אין חוכמות!

טבח כן המפקד!

רס"ר עוד שאלה אחת, רב"ט אלברט. את מי אתה אוהב יותר, אותי או את האבא?

טבח אותך המפקד!

רס"ר למה?

טבח אני לא יודע, המפקד! אהבה קשה להסביר.

רס"ר כן, זה הגיוני, אף-על-פי שאתה טבח ואתה קצת מטומטם מפני שאתה טבח!

טבח כן.

רס"ר כן מה?

טבח כן מטומטם.

רס"ר כן מטומטם מה?

טבח כן מטומטם המפקד!

רס"ר למה אתה כל-כך מטומטם, רב"ט אלברט?

טבח מפני שאני טבח, המפקד!

רס"ר כן, זה הגיוני. אני מקבל את הנימוק. חופשי! ותרחץ ידיים אחרי שאתה מחרבן לסירים.

טבח משתין, המפקד!

רס"ר [שואג] אמרתי מחרבן! זו פקודה!

טבח כן המפקד! [יוצא]

רס"ר 271645 טר''ש ציפי פיפיץ!

ציפי כן המפקד!

רס"ר 271645 טר"ש ציפי פיפיץ תיתן לי נשיקה!

[ציפי ניגשת אליו ומנשקת אותו על שפתיו]

חזור!

[היא מנשקת שנית]

הרם רגליים לגובה הביצים!

[היא מרימה רגליה]

למקומך!

[היא שבה לקצה השני של הבמה. לקהל]

סידרתי אותה. התכוונתי ל-274646 טר"ש לילי גרץ.

ציפי [לקהל] סידרתי אותו. אני 274646 טר"ש לילי גרץ.

רס"ר טר"ש ציפי!

ציפי כן המפקד!

רס"ר שלשום יצאת מחדר האוכל וירקת את המרק!

ציפי הוא היה מלא רוק! אני ירקתי את הרוק של הטבח!

רס"ר את לא תירקי לי כאן את הרוק של הטבח! זה מובן?!

ציפי אני לא יכולה לבלוע רוק של מישהו זר!

רס"ר הטבח הוא לא מישהו זר! הוא חייל כמוך! מהיום והלאה אני אוסר עלייך לבלוע את הרוק של עצמך!

ציפי מה לעשות איתו?

רס"ר תתחלפי עם הטבח!

ציפי כן. רס"ר כן מה?

ציפי כן המפקד!

רס"ר אני מקווה שאפשר לסמוך עלייך. במה את מאמינה?

ציפי באהבה.

רס"ר באהבה מה?

ציפי באהבה של גבי.

רס"ר באהבה של גבי מה?

ציפי גבי רבינוביץ'.

רס"ר [שואג] גבי רבינוביץ' מה?

ציפי גבי רבינוביץ' המפקד!

רס"ר את אוהבת אותו?

ציפי כן המפקד!

רס"ר זה רק נדמה לך!

ציפי למה?

רס"ר למה מה?

ציפי למה זה רק נדמה לי?

רס"ר למה זה רק נדמה לך מה?

ציפי למה זה רק נדמה לי שאני אוהבת אותו?

רס"ר [שואג] למה זה רק נדמה לך שאת אוהבת אותו מה?

ציפי [צועקת] למה זה רק נדמה לי שאני אוהבת אותו המפקד?!

רס"ר כי העולם הזה הוא בית-זונות אחד גדול!

ציפי כן.

רס"ר כן מה?

ציפי בית-זונות.

רס"ר בית-זונות מה?

ציפי בית-זונות המפקד!

רס"ר מי לימד אותך ביטויים כאלה?

ציפי לא זוכרת, המפקד!

רס"ר כשאני שומע אותך מדברת ביטויים כאלה אני מתחיל לחשוב שכל העולם הוא באמת בית-זונות אחד גדול!

ציפי כן המפקד!

רס"ר זה מובן?

ציפי כן המפקד!

רס"ר חזרי על מה שאמרתי!

ציפי כשאתה שומע אותי אומרת שכל העולם הוא בית-זונות אחד גדול אחרי שאתה סיפרת לי שכל העולם הוא בית-זונות אחד גדול, אתה מתחיל לחשוב שכל העולם הוא באמת בית-זונות אחד גדול!

רס"ר גדול מה?

ציפי גדול המפקד!

רס"ר ככה את חושבת?

ציפי כן המפקד!

רס"ר אז מה את עושה הערב?

ציפי מתקתקת למג"ד.

[ניגשת לקצה הבמה. לקהל]

אתמול הרס"ר שאל אותי מה אני עושה הערב. אמרתי לו שאני מתקתקת למג"ד. הוא לא הבין. התפוצצנו מצחוק. אני אוהבת את גבי. ד"ש מציפי.

רס"ר [לקהל] אתמול שאלתי את ציפי מה היא עושה הערב. היא אמרה לי שהיא מתקתקת למג"ד. היא לא הבינה. התפוצצנו מצחוק. אני אוהב את אשתי. ד"ש ממוסה. [מגהק] היפ!